Σύγκριση των επιπτώσεων της πανδημίας στην Πολωνία και την Ελλάδα

Τι είναι το Covid-19
Το Covid-19 είναι μια ιογενή μολυσματική ασθένεια που επιτίθεται στην αναπνευστική οδό. Μπορεί να εκδηλωθεί παρόμοια με το κοινό κρύο, αλλά σε πιο σοβαρές περιπτώσεις προκαλεί επιπλοκές όπως η πνευμονία και η αναπνευστική ανεπάρκεια.

Συστάσεις για ταξιδιώτες …

Thessalía enantíon Mazovia

Είδος ψαριών
Πολωνία
Ελλάδα
Το γατόψαρο είναι τα μεγαλύτερα ψάρια γλυκού νερού στην Ευρώπη. Έχει μήκος άνω των 2 μέτρων και σωματικό βάρος άνω των 100 kg. Έχει ένα μακρύ σώμα που στερείται κλίμακες, ένα μεγάλο κεφάλι και ένα μεγάλο στόμα. Είναι ένα ψάρι αρπακτικών …

Ψηφιακές τεχνολογίες και ελληνική περιφερειακή ανάπτυξη

Ο κόσμος μιλάει όλο και περισσότερο για την αρχή που λέει ότι αν δεν είστε στο Διαδίκτυο δεν υπάρχει. Πρέπει να γίνει δεκτό ότι η ενημερωμένη θέση με τις τάσεις στο Διαδίκτυο μπορεί πολύ συχνά να είναι χρήσιμο στην καθημερινή ζωή. Οι διαφημίσεις …

ZSP Drobin – Διαφορές ταξιδιού

Η διαφορά μεταξύ ταξιδιού στις περιοχές Tesalla και Mazovia.
1. Οι δημόσιες συγκοινωνίες στη Βαρσοβία είναι καλά οργανωμένες. Είναι το μόνο μέρος στην Πολωνία με ένα υπόγειο σταθμό. Επιπλέον, στη Βαρσοβία υπάρχουν λεωφορεία, σιδηροτροχιά και τραμ υψηλής ταχύτητας. . …

ZSP Drobin – είμαστε εμείς!

Είμαστε φοιτητές της δεύτερης, τρίτης και τέταρτης τάξης του δευτεροβάθμιου σχολείου στο Drobin. Ήρθαμε στην Ελλάδα για να αναπτύξουμε τις βασικές μας ικανότητες, να επεκτείνουμε τις γενικές γνώσεις τους, να μάθουμε…

ZSP Drobin – to my!

Jesteśmy uczniami drugiej, trzeciej oraz czwartej klasy Technikum Szkoły Ponadpodstawowej w Drobinie. Przyjechaliśmy do Grecji, aby rozwinąć nasze kompetencje kluczowe, poszerzyć wiedzę ogólną, nauczyć się…

ZSP Drobin – it’s us!

Hi everyone!

We are students of the second, third and fourth class of the Secondary School in Drobin. We came to Greece to develop our key competences, expand their general knowledge, learn many things, get to know the Greeks and their culture, and …