18 – 29 września 2023 roku 25 uczniów z klas technik informatyk i technik handlowiec oraz trzech nauczycieli z naszej szkoły wyjechało do Grecji realizować projekt o numerze 2022-1-PL01-KA122-SCH-000070216, finansowany przez Program Erasmus +.

Wspólnie z uczniami z I LO Katerini, podzieleni na międzynarodowe grupy, uczestnicy realizowali zaplanowane wcześniej działania. Wszystkie aktywności projektowe nastawione były na kształcenie umiejętności związanych z marketingiem, budowaniem strategii promocji regionów, z których wywodzą się uczniowie, z wykorzystaniem nowych technologii internetowych, informowaniem o potencjale turystycznym i tożsamości tychże regionów oraz wprowadzaniem uczestników w tematykę promocji miejsc.

Zadaniem finalnym uczestników było zebranie materiałów, zaprojektowanie i wdrożenie stron internetowych promujących wspomniane regiony w trzech językach.