International mobility as a tool for strengthening the key competences of students of the technical school of ZSP in Drobin

Przedsięwzięcie zrealizowane w ramach działania „Ponadnarodowa mobilność uczniów” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

About the project

The most important information about the project “Foreign mobility as a tool for strengthening the key competences of students of the Technical Secondary School in

Read More »

O projekcie

Najważniejsze informacje na temat projektu „Mobilność Zagraniczna Narzędziem Wzmacniania Kluczowych Kompetencji Uczniów Technikum Zsp W Drobinie” Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Drobinie realizuje projekt pod nazwą

Read More »

Digital technologies and Greek regional development

The world is increasingly talking about the principle that says that if you are not on the Internet you do not exist. It must be admitted that being up to date with the trends on the Internet can very often come in handy in everyday life. Paper ads are …

Read More »

Thessaly vs Mazovia

Fish species
Poland
Greece
Catfish is the largest freshwater fish in Europe. It has a length of over 2 meters and a body weight of over 100 kg. It has a long body that is devoid of scales, a large head and a large mouth. It is a predator fish that eats frogs, small mammals and even water birds. …

Read More »

Σύγκριση των επιπτώσεων της πανδημίας στην Πολωνία και την Ελλάδα

Τι είναι το Covid-19
Το Covid-19 είναι μια ιογενή μολυσματική ασθένεια που επιτίθεται στην αναπνευστική οδό. Μπορεί να εκδηλωθεί παρόμοια με το κοινό κρύο, αλλά σε πιο σοβαρές περιπτώσεις προκαλεί επιπλοκές όπως η πνευμονία και η αναπνευστική ανεπάρκεια.

Συστάσεις για ταξιδιώτες …

Read More »

Thessalía enantíon Mazovia

Είδος ψαριών
Πολωνία
Ελλάδα
Το γατόψαρο είναι τα μεγαλύτερα ψάρια γλυκού νερού στην Ευρώπη. Έχει μήκος άνω των 2 μέτρων και σωματικό βάρος άνω των 100 kg. Έχει ένα μακρύ σώμα που στερείται κλίμακες, ένα μεγάλο κεφάλι και ένα μεγάλο στόμα. Είναι ένα ψάρι αρπακτικών …

Read More »

Technologie cyfrowe a rozwój regionalny Grecji

Na świecie coraz częściej mówi się o zasadzie, która głosi że jeśli nie ma cię w internecie to nie istniejesz. Trzeba przyznać, że bycie na bieżąco z panującymi w internecie trendami bardzo często może się w życiu codziennym przydać. Ogłoszenia na papierze …

Read More »

Ψηφιακές τεχνολογίες και ελληνική περιφερειακή ανάπτυξη

Ο κόσμος μιλάει όλο και περισσότερο για την αρχή που λέει ότι αν δεν είστε στο Διαδίκτυο δεν υπάρχει. Πρέπει να γίνει δεκτό ότι η ενημερωμένη θέση με τις τάσεις στο Διαδίκτυο μπορεί πολύ συχνά να είναι χρήσιμο στην καθημερινή ζωή. Οι διαφημίσεις …

Read More »

ZSP Drobin – Διαφορές ταξιδιού

Η διαφορά μεταξύ ταξιδιού στις περιοχές Tesalla και Mazovia.
1. Οι δημόσιες συγκοινωνίες στη Βαρσοβία είναι καλά οργανωμένες. Είναι το μόνο μέρος στην Πολωνία με ένα υπόγειο σταθμό. Επιπλέον, στη Βαρσοβία υπάρχουν λεωφορεία, σιδηροτροχιά και τραμ υψηλής ταχύτητας. . …

Read More »

ZSP Drobin – różnice w transporcie

Odmienność podróżowania po regionie Tesalli i Mazowsza.
Komunikacja miejska w Warszawie jest dobrze zorganizowana. Jest jedynym miejscem w Polsce, w którym istnieje metro. Ponadto w Warszawie znajdują się autobusy, szybka kolej miejska oraz tramwaje. …

Read More »

Porównanie skutków pandemii w Polsce i w Grecji

Czym jest Covid-19
COVID-19 jest chorobą zakaźną o podłożu wirusowym, która atakuje drogi oddechowe. Może objawiać się podobnie jak przeziębienie, ale w cięższych przypadkach wywołuje powikłania takie jak zapalenie płuc czy niewydolność oddechowa. …

Read More »

ZSP Drobin – traveling differences

The difference between traveling in the Tesalla and Mazovia regions.
1. Public transport in Warsaw is well organized. It is the only place in Poland with an underground station. In addition, in Warsaw there are buses, high-speed city rail and trams. The coordination is …

Read More »

ZSP Drobin – είμαστε εμείς!

Είμαστε φοιτητές της δεύτερης, τρίτης και τέταρτης τάξης του δευτεροβάθμιου σχολείου στο Drobin. Ήρθαμε στην Ελλάδα για να αναπτύξουμε τις βασικές μας ικανότητες, να επεκτείνουμε τις γενικές γνώσεις τους, να μάθουμε…

Read More »

Tesalia vs Mazowsze

Sum jest to największa ryba słodkowodna Europy. Osiąga długość ponad 2m i masę ciała ponad 100kg.Ma długie ciało które jest pozbawione łusek, dużą głowę i …

Read More »