Czym jest Covid-19

COVID-19 jest chorobą zakaźną o podłożu wirusowym, która atakuje drogi oddechowe. Może objawiać się podobnie jak przeziębienie, ale w cięższych przypadkach wywołuje powikłania takie jak zapalenie płuc czy niewydolność oddechowa.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Fphar-11-00937-g001.jpg

ZALECENIA DLA PODRÓŻUJĄCYCH

WJAZD DO GRECJI

      Grecja zniosła wymóg posiadania dokumentów określających status związany z COVID 19.Nie ma obowiązku wykonywania testów, przedkładania certyfikatów szczepienia, wypełniania formularza lokalizacyjnego.Podróżnym, u których pojawiły się lekkie objawy COVID-19 zaleca się, aby poddali się izolacji  przez 5 dni. Nie ma obowiązku wykonywania testu końcowego.Podróżni mogą wjeżdżać do Grecji przez wszystkie międzynarodowe lotniska oraz porty morskie w miastach Patra, Igoumenitsa i Korfu.Na ten moment podróżni mogą korzystać z lądowych przejść granicznych w Promachonas, Ormenio, Evzonoi, Nymfaia, Niki, Doirani, Kristallopigi, Kipi, Kakavia, Kastanies oraz Exohi. W przypadku przejścia Kipi oraz Kastanies obowiązuje limit 1500 osób tygodniowo.

 POBYT W GRECJI

      1.06.2022 zniesiono wymóg noszenia maseczek w przestrzeniach zamkniętych. Obowiązek jednak pozostaje utrzymany dla wszystkich pasażerów (z wyjątkiem dzieci poniżej 4 roku życia i osób z problemami układu oddechowego) podróżujących środkami komunikacji miejskiej (autobusy, metro, tramwaje) oraz na statkach wycieczkowych i promach. Noszenie maseczki jest obligatoryjne także w szpitalach i aptekach.

Za nieprzestrzeganie obowiązku noszenia maski grozi kara grzywny w wysokości od 300 euro.

Władze greckie zachęcają do sprawdzania aktualności na oficjalnej stronie greckiego Ministerstwa Turystyki i zainstalowania aplikacji: http://www.visitgreece.gr/.

W hotelach obowiązują tzw. „protokoły sanitarne”, szczegóły na stronie: https://greecehealthfirst.gr/
Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania w związku z podróżą do Grecji: http://www.visitgreece.gr/
Skargi i zażalenia na podmioty turystyczne w Grecji można składać na stronie Greckiego Urzędu Turystyki (EOT): touristcomplaints@mintour.gr

Ponowne otwarcie turystyki na początku maja 2021 r. zapewniło ożywienie sektora, jednak pozytywny wpływ tego czynnika został częściowo ograniczony późnym złagodzeniem ograniczeń w podróżowaniu w innych krajach. Turystyka odrobiła w sezonie letnim (zwłaszcza w sierpniu) znaczną część strat w stosunku do okresu przed pandemią, jednak wpływy z tego tytułu pozostaną poniżej poziomu z 2019 r. Oczekuje się, że eksport towarów utrzyma swoją pozytywną dynamikę, cechującą się zauważalną odpornością na negatywny wpływ pandemii
 

Tabela przedstawiająca zmianę sytuacji gospodarczej Grecji po wybuchu pandemii COVID-19

Gospodarka w Grecji

Gospodarka Gospodarka grecka wykazuje w 2021 r. oznaki wcześniejszego niż oczekiwano ożywienia po kryzysie spowodowanym przez pandemię COVID-19, pomimo długotrwałego lockdownu i późniejszego niż planowano otwarcia. Po dużym spadku o 8,2% w 2020 r., realny PKB wzrósł odpowiednio o 4,5% i 3,4% w ujęciu kwartalnym w pierwszym i drugim kwartale 2021 r.

Sektor turystyczny jest jedną z najważniejszych gałęzi gospodarki w Grecji. W marcu tego roku Minister Turystyki podkreślał, że bezpośrednie i pośrednie wpływy odpowiadają za jedną czwartą PKB.
Grecka branża turystyczna domaga się wsparcia finansowego od  rządu. Wcześniej do szefa resortu finansów wysyłane były listy z prośbą o podjęcia działań w związku z trudną sytuacją przedsiębiorców wywołaną przez pandemię koronawirusa. GEPOET domaga się m.in. obniżenia specjalnego podatku na paliwo na czas kryzysu inflacyjnego lub ewentualnie wyrównania tej kwoty obniżką składek na ubezpieczenie społeczne i podatków, umorzenia odsetek i dopłat powstałych w ostatnich dwóch latach oraz wstrzymanie spłaty nowych zobowiązań powstałych w czasie pandemii koronawirusa do końca 2022 roku i stworzenie nowej oferty do finansowania awaryjnego dla przewoźników autokarowych, którzy działają przy ograniczonym obłożeniu. 

O NAS

Na codzień uczymy się w Zespole Szkół Ponadpodstwaowych w Drobinie.

Nasza grupa to uczniowie IV klas technikum na kierunku technik informatyk i składa się z 7 osób: Bartek, Dominik ,Kacper, Filip, oraz trzech Patryków
Bierzemy udział w Projekcie Mobilności i
uczestniczymy w tym wyjeździe w celu rozwinięcia naszych umiejętności tworzenia stron oraz w celu zapoznania się z innym krajem i jego standardami czy też kulturą. Postaramy się przedstawić jak najlepiej informacje, które uzyskaliśmy w naszej szkole i w ramach mobilności.
Tematy naszej pracy to “Wpływ technologii cyfrowych na rozwój regionalny” oraz “Porównanie skutków pandemii w Polsce oraz w Grecji”.
Są to bardzo ważne w naszych czasach tematy, które pozwolą lepiej zrozumieć zasadę działania rozwoju regionalnego.