Odmienność podróżowania po regionie Tesalli i Mazowsza.

1. Komunikacja miejska w Warszawie.

  1. Komunikacja miejska w Warszawie jest dobrze zorganizowana. Jest jedynym miejscem w Polsce, w którym istnieje metro. Ponadto w Warszawie znajdują się autobusy, szybka kolej miejska oraz tramwaje. Koordynacją zajmuje się Zarząd Transportu Miejskiego (ZTM) w Warszawie. Aby ludzie mogli legalnie przemieszczać się środkami komunikacji, konieczna jest karta miejska albo jednorazowe bilety.

2. Kolej miejska na terenie Warszawy.

2. Linie naziemnej szybkiej kolei miejskiej łączą centrum Warszawy z jej przedmieściami i niektórymi satelickimi miejscowościami. Linie te są zaczątkiem sieci SKM (kolei aglomeracyjnej), obejmującej cały węzeł kolejowy Warszawy. Wraz z Metrem Warszawskim, tworzą szkielet komunikacji miejskiej w Warszawie, uzupełniony przez Warszawską Kolej Dojazdową (WKD) oraz połączenia Kolei Mazowieckich.

3. Podróżowanie po drogach Tesalii.

3. Krajobraz Tesalii jest pagórkowaty, ze wszystkich stron otaczają ją masywy górskie. Warto zwiedzić kompleks klasztorów na skałach zwane Meteorami oraz piękne miasteczko Trikala. Wybrzeże Tesalii to prawdziwie rajski zakątek, zwłaszcza Półwysep Pilion. Według legendy jest to miejsce wypoczynku bogów greckich. Tutaj możemy odkryć prawdziwą Grecję – fascynujący kraj z piaszczystymi plażami, smaczną kuchnią i życzliwymi mieszkańcami.

4. Kolej miejska w Warszawie.

4. W Tesalii kolej została zlikwidowana ze względów ekologicznych, ponieważ wytwarzała duży procent zanieczyszczenia powietrza. Jest to dobry przykład ekologicznego rozwiązania w transporcie.

5. Transport wodny Mazowsza i Tesalii.

5. Transport wodny w regionie Mazowsza pełni ważną funkcje w transporcie wodnym Polski, ponieważ przez Mazowsze przepływa największa rzeka w Polsce – Wisła.

6. Ekologiczne rozwiązania dla transportu.

6. Ekologiczne rozwiązania w transporcie stają się niezbędnym narzędziem do walki z zanieczyszczeniami środowiska i globalnym ociepleniem. 

Oto niektóre z ekologicznych rozwiązań:

a) podróż rowerem;

b) hulajnoga elektryczna;

c) korzystanie z transportu publicznego;

d) rolki;

e) wymiana samochodu spalinowego na elektryczny.