Finansowane-przez-UE-RGB

We wrześniu 2023 w ramach programu Erasmus+ w ZSP Drobin została przeprowadzona mobilność w ramach kolejnego międzynarodowego projektu edukacyjnego pt. Wzmocnienie kluczowych kompetencji uczniów Technikum w Drobinie – edycja 2 numer 2022-1-PL01-KA122-SCH-000070216.  

Działanie w postaci grupowej mobilności uczniów odbyło się w Grecji w terminie 18.09-29.09.2023 roku. 

Projekt polegał na współpracy pomiędzy szkołami partnerskimi z dwóch krajów europejskich – Polski i Grecji. Instytucją przyjmującą było 1LO w Katerini. W projekcie udział wzięło 24 uczniów ZSP w Drobinie, którym towarzyszyło 3 nauczycieli szkoły w roli opiekunów. 

Uczestnicy do projektu zostali wyłonieni w procesie rekrutacji, do której zaproszono uczniów z klas o profilach: technik handlowiec, technik informatyk. Rekrutacja została rozszerzona o klasę mundurową policyjno-strażacką. 

Cel projektu

Celem projektu był wzrost kompetencji kluczowych, w tym w szczególności językowych, cyfrowych, kulturowych, osobistych i społecznych oraz podniesienie poziomu wiedzy uczestników mobilności, obejmującej podstawę programową, poznanie nowych profesjonalnych narzędzi, przydatnych w dalszej edukacji i pracy, a także wyrównanie szans edukacyjnych poprzez objęcie projektem i mobilnością uczniów o zmniejszonych szansach edukacyjnych. 

Udział w projekcie dla wszystkich zakwalifikowanych uczniów był bezpłatny. Wszelkie koszty zostały pokryte ze środków finansowych Unii Europejskiej. 

Mobilność została poprzedzona specjalnym kursem przygotowawczym. Zajęcia te miały na celu podniesienie poziomu wyjściowego wiedzy, kompetencji i umiejętności uczniów, tak by każdy z uczestników w pełni mógł skorzystać z mobilności. W ramach przygotowania odbyły się m.in. zajęcia z języka angielskiego czy greckiego. Udział w kursie przygotowawczym był obowiązkowy dla zakwalifikowanych do projektu uczniów. 

Tamatyka projektu

Tematyka projektu związana była z kształceniem umiejętności związanych z marketingiem, budowaniem strategii promocji regionów z wykorzystaniem nowych technologii internetowych. Zadaniem uczestników, we współpracy z greckimi uczniami, było zaprojektowanie i wdrożenie wielojęzycznych stron internetowych, promujących regiony, z których się wywodzą. Strony są ofertą turystyczną regionów.  

10 dni przeznaczono na realizację programu merytorycznego. Praca odbywała się w międzynarodowych, kilkuosobowych zespołach, stosując metodologię projektową i design thinking. W 1 Liceum Ogólnokształcącym w Katerini, uczniowie wraz z grecką młodzieżą uczestniczyli w różnorodnych zajęciach i warsztatach. Miały miejsce prezentacje obu szkół i regionów, z których pochodzili uczniowie. W międzynarodowych grupach pracowano nad treściami na stronę projektową, selekcjonując najlepsze zdjęcia i materiały graficzne. Odbyły się także wykłady na temat dostępności stron internetowych zgodnie ze standardem WCAG 2.0, pozycjonowania treści, praw autorskich i ich praktycznego zastosowania w publikacjach online. W grupach analizowano materiały przygotowane przez uczniów, opracowując wspólnie koncepcję strony internetowej. W trakcie zajęć terenowych i po zajęciach uczniowie zbierali notatki i materiały graficzne, niezbędne do realizacji projektu. Ostatniego dnia mobilności, z dużym entuzjazmem, każda grupa prezentowała wyniki swojej pracy, które zostały ocenione przez prowadzących. Zakończenie projektu stanowiło podsumowanie działań, wręczenie certyfikatów oraz pożegnanie z kolegami z greckiej szkoły partnerskiej. 

Efekty pracy uczniów w postaci wspólnie opracowanej strony internetowej, można zobaczyć tutaj: http://mobilnoscizsdrobin.pl/erasmus-se 

Program kulturowy

Dwa dni mobilności oraz czas po zajęciach wypełnił program kulturowy, a także różnorodne animacje i gry sportowe. Była to świetna okazja do poznania Grecji, jej historii, kultury i sztuki – a także na podniesienie znajomość języka angielskiego i wzmocnienia ważnych kompetencji społecznych! 

Uczniowie odwiedzili m.in. Meteory, klasztory na ogromnych blokach skalnych, które powstały w XIV i XVI wieku. Są one wpisane na listę UNESCO jako fenomen geologiczny i przyrodniczy na skalę światową. Odwiedzili także pracownię ikon bizantyjskich, dzięki czemu poznali proces ich pisania. Udali się także na malowniczą wyspę Skiathos, która należy do archipelagu Sporad Północnych, a stolicą wyspy jest miasteczko o nazwie Chora. Ponadto odwiedzili Stary Pantaleimon – malowniczą górską miejscowość, a pod okiem instruktora tańca stawiali pierwsze kroki w greckich tańcach ludowych. Udali się także do urokliwego miasteczka Litochoro, odwiedzili Muzeum Grobowców Królewskich w Aigai (Vergina). Muzeum znajduje się wewnątrz dużego kurhanu. Ta podziemna konstrukcja została zbudowana w celu ochrony znalezionych grobowców macedońskich królów.