Mobility results – Strengthening key competencies of students of the technical secondary school in Drobin – 2nd edition

PRESENTATION – Poland – Erasmus – ZSP Drobin PRESENTATION – Greece – Erasmus – ZSP Drobin „Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej. Wyrażone opinie i poglądy są wyłącznie osobistymi stanowiskami autorów i niekoniecznie odzwierciedlają stanowisko Unii Europejskiej lub podmiotu przyznającego wsparcie. Unia Europejska oraz podmiot udzielający dotacji nie ponoszą za nie odpowiedzialności”.