About the project

The most important information about the project “Foreign mobility as a tool for strengthening the key competences of students of the Technical Secondary School in Drobin” The Secondary School Complex in Drobin is implementing a project called “Foreign mobility as a tool to strengthen the key competences of students of the ZSP technical school in […]

O projekcie

Najważniejsze informacje na temat projektu „Mobilność Zagraniczna Narzędziem Wzmacniania Kluczowych Kompetencji Uczniów Technikum Zsp W Drobinie” Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Drobinie realizuje projekt pod nazwą „Mobilność zagraniczna narzędziem wzmacniania kluczowych kompetencji uczniów technikum ZSP w Drobinie”. Inicjatywa prowadzona jest w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”, realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego […]

ZSP Drobin – είμαστε εμείς!

Είμαστε φοιτητές της δεύτερης, τρίτης και τέταρτης τάξης του δευτεροβάθμιου σχολείου στο Drobin. Ήρθαμε στην Ελλάδα για να αναπτύξουμε τις βασικές μας ικανότητες, να επεκτείνουμε τις γενικές γνώσεις τους, να μάθουμε…

ZSP Drobin – to my!

Jesteśmy uczniami drugiej, trzeciej oraz czwartej klasy Technikum Szkoły Ponadpodstawowej w Drobinie. Przyjechaliśmy do Grecji, aby rozwinąć nasze kompetencje kluczowe, poszerzyć wiedzę ogólną, nauczyć się…

ZSP Drobin – it’s us!

Hi everyone!

We are students of the second, third and fourth class of the Secondary School in Drobin. We came to Greece to develop our key competences, expand their general knowledge, learn many things, get to know the Greeks and their culture, and …